| USAbazar.cz - online bazar, inzerce zdarma | Balíkdozahraničí.cz - úsporná přeprava zásilek do zahraničí | Expresní-Pošta.cz - spolehlivé doručení zásilek včas s vyzvednutím u Vás |
Vytvořit inzerát
             je to zcela zdarma

VOLNÁ POZICEVOLNÁ POZICEVOLNÁ POZICEVOLNÁ POZICEVšeobecné podmínky

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BGA GROUP, S.R.O. PRO INZERCI NA GoReal.cz


Tyto Všeobecné obchodní podmínky BGA group, s.r.o. pro inzerci na GoReal.cz upravují a definují právní vztahy mezi provozovatelem serveru, obchodní společností BGA group, s.r.o., se sídlem Praha, Slavníkova 9, PSČ 169 00, IČ: 27735354, DIČ: CZ27735354, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně (dále také „vydavatelství“) a zadavateli inzerce a reklamy umístěné na portálu (dále také „zadavatel“).

 


Objednávka inzerce
Podmínkou zadávání inzerátů v rámci a prostřednictvím GoReal.cz je provedení objednávky online přímo na serveru GoReal.cz. Stornováním objednávky, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky vydavatelství na platbu ceny reklamy nedotčeny (tzn. vydavatelství náleží v takovém případě odstupné ve výši 100 %). V případě nedodání podkladů či pozdního dodání podkladů objednané inzerce si vydavatelství vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %.

 


Platební podmínky
Předpokladem zadávání jednotlivých inzerátů či inzertních příplatků v rámci GoReal.cz je zaplacení vybraného cenového programu dle aktuálního ceníku, který je umístěn na webové adrese GoReal.cz. Cenový program může být uhrazen bankovním převodem nebo prostřednictvím jiné vybrané možnosti v rámci platební brány GoPay.cz Daňový doklad je zadavateli vygenerován a zaslán okamžitě po připsání platby na účet společnosti BGA group, s.r.o.

 


Uzavření smlouvy
Účinnost smlouvy o prodeji inzerce na realitním serveru GoReal.cz je započata dnem připsání platby za objednaný cenový program na účet se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách BGA group, s.r.o. pro inzerci na GoReal.cz inzertní služby, včetně poskytnutí prostoru pro zobrazení inzerce zadavatelem. Zadavatel se zavazuje služby, resp. předplacený prostor odebrat, a to do konce doby, na kterou byla smlouva uzavřená. Nevyčerpaná předplacená inzerce propadá a její hodnotu GoReal.cz zadavateli nevrací. Poskytnuté slevy nelze vzájemně kombinovat.

 

Zadávání inzerátu
Zadávání inzerátu provádí zadavatel buď vyplněním on-line formuláře přímo na GoReal.cz, nebo hromadným exportem dat do systému GoReal.cz. Zadavatel je odpovědný za včasné zadání bezchybných, pravdivých a úplných dat jednotlivých inzerátů (realitních nabídek). Jakékoliv změny v jednotlivém inzerátu se považují za aktualizaci inzerátu, nikoliv za vložení nového inzerátu. Není přípustné inzeráty mazat a opětovně znovu nahrávat za účelem jejich posunu na začátek výchozího výpisu.

 

Realizace inzerce
Zadaný aktivní inzerát bude na GoReal.cz zveřejněn až do smazání či zneaktivnění klientem. Podmínkou je dostatečná výše kreditu. Srážka z kreditu bude prováděna po dnech, dle sjednaného cenového programu.V případě, že si zadavatel zvolí některý z internetových příplatků nabízených v rámci GoReal.cz, bude zadaný inzerát umístěn ve zvoleném prostoru v rámci GoReal.cz, a to po dobu, která je určena v platném ceníku pro GoReal.cz a dle možností GoReal.cz. Pokud si zadavatel zvolí některý z tiskových příplatků, bude inzerát jedenkrát otištěn ve vybraném periodiku, a to dle možností GoReal.cz v nejbližším možném vydání. Výběr tiskového příplatku pro danou inzerci je možné provést pouze prostřednictvím on-line administračního rozhraní GoReal.cz si vyhrazuje právo smazat zadavatelem zadané inzeráty v případech, kdy může GoReal.cz odmítnout zveřejnění inzerce dle článku V. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek společnosti GoReal.cz V takovém případě nemá zadavatel právo na zadání náhradního inzerátu ani na úhradu poměrné části peněz za takový inzerát. Aplikace obecných Všeobecných obchodních podmínek společnosti GoReal.cz. Není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách GoReal.cz pro inzerci na GoReal.cz stanoveno jinak, platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti BGA group, s.r.o..

 

Zadavatel 
uzavřením smlouvy prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro inzerci na GoReal.cz a dále Všeobecnými obchodními podmínkami GoReal.cz seznámil a souhlasí s nimi.

 

Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky GoReal.cz pro inzerci na GoReal.cz mohou být provozovatelem průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou pro uživatele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání služby na portálu. V případě již uzavřených smluv oznámí Poskytovatel změnu Všeobecných obchodních podmínek GoReal.cz pro inzerci na GoReal.cz prostřednictvím elektronické pošty kontaktní emailovou adresu druhé smluvní strany či písemným oznámením zaslaným poštou s tím, že změna nabude účinnosti 45 dní ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně. Druhá smluvní strana může změnu Všeobecných obchodních podmínek GoReal.cz pro inzerci na GoReal.cz ve výše uvedené lhůtě odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami GoReal.cz pro inzerci na GoReal.cz, má příslušná smlouva přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami GoReal.cz pro inzerci GoReal.cz. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek GoReal.cz. pro inzerci na GoReal.cz a Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti GoReal.cz, mají tyto Všeobecné obchodní podmínky GoReal.cz pro inzerci na GoReal.cz přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti GoReal.cz. Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy s tím, že se vylučuje užití ust. §§ 1799, 1800, 1805 odst. 2, 1950, 1952 odst. 2, 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky BGA group, s.r.o. pro inzerci na GoReal.cz jsou platné od 1. 10. 2014


 

KONTAKT


Kontakty
RSS